Prata om psykisk ohälsa med ungdomar

I samarbete med Folkhälsomyndigheten i Skåne bedriver Moomsteatern ett projekt för att nå ut till ungdomar i Skåne med syfte att öppna upp samtal kring psykisk ohälsa.

Det hela började med en föreställning. Manusförfattaren Mikaela Javinger skrev föreställningen Fix You för Moomsteaterns skådespelare Therese Kvist. 2016 visade vi Fix You på gymnasieskolor i fem skånska kommuner och varje speltillfälle följdes upp med ett samtal mellan ungdomarna och Mikaela Javinger. Med hjälp av anslag från Folkhälsoberedningen i Skåne var detta kostnadsfritt för skolorna.

Projektet, eller framför allt samtalen med ungdomarna, kändes så lyckat att vi under 2018 genomför projektet en gång till.

Inför hösten 2018 söker vi fem skånska kommuner som vill delta i projektet!

De ungdomar vi har mött vittnar om att psykiska besvär ofta är belagt med skam. ”Man vill vara normal, svår ångest är inte normalt”. De tycker att det pratas för lite om psykisk ohälsa i skolan. Enligt Nationella folkhälsoenkäten har varannan tjej och var tredje kille besvär utav ängslan, oro eller ångest. 10 procent av unga kvinnor och 5 procent av unga män uppger att de har svåra besvär. Det innebär alltså att i en klass med 30 elever har du statistisk sett minst 3 elever som lider av svår ångest.

Men hur pratar vi om det?

Fix You är en monolog om Sara, som kämpar för att hitta anledningar att vilja leva och som dövar sin ångest genom att skada sig själv. Föreställningen är ett bra sätt att förmedla ett budskap, en förståelse, och talar till sin publik på ett mer känslomässigt plan än vad en föreläsning skulle göra.

Mikaela Javinger har en livslång erfarenhet av psykisk ohälsa och har byggt manuset på egna upplevelser och de människor hon mött. Samtalen mellan Mikaela och de ungdomar som ser föreställningen Fix You är den viktigaste komponenten i projektet.

Är du intresserad av att veta mer? Arbetar du på en gymnasieskola i Skåne och hoppas på att Fix You & Mikaela kan besöka just er till hösten? Hör gärna av dig till vår producent på email sandra@moomsteatern.com