Crossing the Line EU-projekt

Crossing The Line är ett projekt finansierat av EUs fond Creative Europe. Det är ett partnerskap bestående av tre europeiska teatrar, samtliga ledande i Europa inom fältet av teatrar som arbetar med skådespelare med intellektuella funktionsnedsättningar. Partners i projektet är förutom Moomsteatern Mind the Gap i England och Compagnie de l’Oiseau-Mouche i Frankrike. Partnerskapets syfte är att lära av, och stärka varandra genom möten och workshops, samt dela med sig av den samlade kunskapen och erfarenheten till andra, inklusive likasinnade organisationer som befinner sig i ett tidigare stadie i sin utveckling. Projektet avslutades i januari 2017 med en gemensam festival i Frankrike med deltagare från 11 olika länder.

Läs mer om projektet Crossing The Line på www.crossingtheline.eu