Ensemble

Niclas Lendemar

Skådespelare

Niclas gjorde sin debut på Moomsteatern redan 1996 i Grisfarmen och är där med ensemblens Grand Old Gentleman. 2013 arbetade han fram den egna soloföreställningen Jag Niclas tillsammans med Jan-Erik Sääf och Nina C Gyllensköld.

Utbildning/erfarenhet: Utbildad i samarbete mellan Moomsteatern och Teaterhögskolan i Malmö, medverkade i Studie i Kärlek på Teater Insite 2017 och i Moomsteaterns samarbete med Göteborgs stadsteater 2012.
Roller i urval på Moomsteatern: Speciell i Speciells Evangelium, Bortbytingen i Bortbytingen, Billy i Gökboet, Kaspar i Mysteriet Kaspar och Sven i Den Enfaldige Mördaren.

Therese Kvist

Skådespelare

Therese inledde sin bana på Moomsteatern som en av eleverna i den skådespelarutbildning som Moomsteatern genomförde 2010-2012. Hon gjorde sin debut på Moomsteatern i Lilla Asmodeus 2011. 2016 och 2018 har hon rest runt i Skåne med soloföreställningen Fix You, tillsammans med pjäsens manusförfattare Mikaela Javinger, för att möta gymnasieungdomar i ett projekt om psykisk ohälsa.

Utbildning/erfarenhet: Moomsteaterns elevskola, rollen som Sara i filmen Fix You.
Roller i urval på Moomsteatern: Esmeralda i Ringaren i Notre Dame, Caliban i Stormen, Flickan i Veronica's Room, Kasjtanka i En Cirkusdröm och Alice i Wonderland.

Dennis Mortensson

Skådespelare

Dennis inledde sin bana på Moomsteatern som en av eleverna i den skådespelarutbildning som Moomsteatern genomförde 2010-2012. Han gjorde sin debut på Moomsteatern i Lilla Asmodeus 2011 och medverkade även i Gökboet innan han anställdes till den fasta ensemblen.

Utbildning/erfarenhet: Moomsteaterns elevskola, skådespelare i Teater Pix, medverkade i Studie i Kärlek på Teater Insite 2017.
Roller i urval på Moomsteatern: Gringoire i Ringaren i Notre Dame, Ferdinand i Resan till Melonia, Advokaten i Ett Drömspel, Frasse i Tårtan och spöket Simon i Spöket på Cantershus.

Frida Andersson

Skådespelare

Frida inledde sin bana på Moomsteatern som en av eleverna i den skådespelarutbildning som Moomsteatern genomförde 2010-2012. Hon gjorde sin debut på Moomsteatern i Lilla Asmodeus 2011 och började liksom Therese Kvist och Dennis Mortensson att arbeta på teatern efter att hon avslutat sin utbildning.

Utbildning/erfarenhet: Moomsteaterns elevskola, teater på Vipans särgymnasieskola.
Roller i urval på Moomsteatern: Djali i Ringaren i Notre Dame, Miranda i Resan till Melonia, Ariel i Stormen och Frida i Det bor en prinsessa på månen, faktiskt!

Tryggve Algeus

Skådespelare

Tryggves första steg på Moomsteaterns scen togs i Gökboet 2013, då Moomsteatern lånade honom från Teater Teamus daglig verksamhet. 2015 återvände han för att göra praktik på Moomsteatern genom att medverka i Resan till Melonia. Hösten 2017 öppnades en möjlighet för Tryggve att få en mer långsiktig praktik på Moomsteatern och bli en permanent del av den fasta ensemblen. Sedan januari 2020 är han heltidsanställd på Moomsteatern.

Utbildning/erfarenhet: Skådespelare på Teater Teamus.
Roller i urval på Moomsteatern: William i Resan till Melonia, Grisen Fedor i Kasjtanka En Cirkusdröm, Inspektör Blom i Tårtan och Hasselmusen i Wonderland.

Johanna Friberg

Skådespelare

Johanna hoppade modigt in i arbetet på Moomsteatern som ersättare i föreställningen Tårtan hösten 2018. Sedan dess har hon blivit kvar på teatern i en långsiktig praktik, för att skaffa sig ordentligt med erfarenhet och lära sig om alla aspekter av skådespelaryrket. Idag delar hon sin tid mellan Moomsteatern och TeaterAkademin daglig verksamhet.

Utbildning/erfarenhet: Skådespelare i Teater Pix.
Roller i urval på Moomsteatern: Jana i Tårtan, Anna i Den Enfaldige Mördaren, Hjärter Dam i Wonderland och Flickan i The Erased.

TeaterAkademin

Från vänster: Andres Munnier, Viktoria Hirsbak, Caroline Andersson, Julia Hansson, Frida "Fridis" Schriver

I januari 2021 skrev Moomsteatern och funktionsstödsförvaltningen i Malmö stad under ett IOP-avtal, ett Idéburet Offentligt Partnerskap. Stommen i detta IOP är att Malmö stad startar upp en ny daglig verksamhet inom LSS, för sju deltagare med teaterinriktning. Denna har fått namnet TeaterAkademin. Funktionsstödsförvaltningen i Malmö har öppnat verksamheten i en ny lokal som ligger geografiskt nära Moomsteatern, vilket möjliggör för deltagarna att enkelt röra sig mellan de två verksamheterna. IOP-avtalet sträcker sig över tre år. Under tredje året utvärderas samarbetet och beslut tas om båda parter vill fortsätta samverka i denna form.

Moomsteatern finns med och fyller verksamheten med innehåll genom att lägga upp långsiktig och kortsiktig planering, i samarbete med den omsorgs- och teaterpedagog som anställs av funktionsstödsförvaltningen. Denna planering syftar till att skapa en grundläggande kunskap hos deltagarna om vad skådespelaryrket innebär, samt ge individerna chansen att utveckla sina färdigheter som skådespelare.

Att skapa en tydlig struktur för samverkan mellan Moomsteatern och daglig verksamhet innebär att deltagare får den tid på sig som de behöver för att utvecklas i sin egen takt, då den tid som behövs för en sådan utveckling skiftar stort från individ till individ. En viktig aspekt i samarbetet är att möjliggöra rekrytering av skådespelare med funktionsvariationer. Deltagarna ska under sin tid på TeaterAkademin få chansen att lära sig det de behöver för att kunna verka inom den professionella scenkonsten. Det långsiktiga målet är att både Moomsteatern och andra teatrar ska kunna vända sig till TeaterAkademin när de söker skådespelare med intellektuella funktionsvariationer.