Om Moomsteatern

Vad är Moomsteatern?

Moomsteatern gör scenkonst med normbrytande skådespelare. Vi vill att vår publik ska få en unik teaterupplevelse. Vi vill utmana människors sätt att tänka och skapa samhällsdialog. Vi vill utmana teaterbranschens sätt att resonera kring representation och vem som får ta plats på scenen.

Vi arbetar med skådespelare med och utan funktionsvariationer, på lika villkor. Den inkluderande ensemblen, skådespelare med och utan funktionsvariationer, är en hörnsten för Moomsteaterns arbete. Vi ger skådespelare med intellektuella funktionsvariationer möjlighet att fokusera på och utvecklas inom sitt yrke. Vi är fortfarande den enda teater i Sverige som tillsvidareanställer skådespelare med intellektuella funktionsnedsättningar under kollektivavtal.

Moomsteaterns primära konstnärliga syfte är att vara relevant för publiken. Vårt mål är att göra engagerande scenkonst av hög konstnärlig kvalité, med både bredd och spets. Det gör vi med en unik röst, på ett sätt som bara vi kan. Skådespelarnas unika spelstilar förhöjer våra föreställningar och ger ett mervärde till varje produktion. Vi vill att det ska vara omöjligt att måla in vår ensemble i en genre, och att publiken ska se människan istället för funktionshindret.

I val av verk och roller försöker vi rucka på stereotyper om vem som kan gestalta vad. I hur Moomsteatern väljer att berätta sina berättelser ska vi sträva efter att utgå från och undersöka styrkorna i skådespelarnas egna uttryck istället för att “härma” ett normativt sätt att agera. I val av repertoar ska vi ta i beaktande vems berättelser som berättas från scenen och hur roller besätts.

Moomsteatern verkar för god kommunikation och inkludering inom organisationen. Vi anser att bra scenkonst skapas bäst där alla medarbetare känner lust, nyfikenhet och tillit till sitt arbete och varandra. Moomsteatern är en engagerad arbetsplats där vi fokuserar på varje individs styrkor och möjligheter. Vi fortsätter ständigt att utmana och utveckla oss själva.

Tillgänglighet för vår publik

Rullstolsplatser: 8 st.
Vid varje rullstolsplats finns det plats för en person utan rullstol att sitta bredvid.
Det finns lösa stolar att ställa vid rullstolsplatserna, så att du kan sitta tillsammans med ditt sällskap.
Rullstolsplatser bokar du genom att ringa Kulturcentralen när du ska boka dina biljetter.
Vi har fyra rullstolsplatser längst fram i salongen, närmast scenen. Där behöver du boka plats om du har en större rullstol, så som en permobil.
Vi har ytterligare fyra rullstolsplatser mer mot mitten av salongen. Där finns det en ramp för att komma upp. Våra publikvärdar hjälper dig gärna.

Toalett med plats för rullstol: Ja.
Det finns en handikapptoalett i husets foajé.

Fritt från trösklar och trappsteg: Ja.
Du kommer in både i foajén och i teatersalongen utan att passera trösklar.

Lättläst text i programblad: Ja.
Oavsett vilken typ av föreställning vi gör har vi alltid med en lättläst text i vårt program.

Fribiljett till ledsagare: Ja.
Hör av dig till Kulturcentralen eller till Moomsteatern då du bokar din biljett, ifall du har behov av att ta med en ledsagare.
Malmönyckeln gäller självklart på Moomsteatern. Den innebär att du som har en insats via LSS kan ta med en stödperson till teatern utan extra kostnad.

Hörslinga: Ja.
Hörslinga fungerar dock endast till dom föreställningar då skådespelarna använder mikrofoner, så kallade myggor.
Hör av dig till Moomsteatern i förväg om du vill använda hörslinga, så kan vi svara på vad som gäller till just den föreställning du vill se och förbereda tekniken.

Syntolk eller teckentolk: Går oftast bra att boka i förväg, om du är ute i god tid.
För att boka tolk vill vi gärna att du hör av dig minst en vecka innan besöket.

Vi vill att vår teater ska vara tillgänglig för alla. Om du har frågor, synpunkter eller är orolig att vi inte kan ta emot just dig är du varmt välkommen att kontakta oss! Maila oss eller ring vår producent på 0709 218 612.

Studiebesök, föreläsningar och workshops

Vi tar gärna emot studiebesök när vi har tid.
Ett besök hos oss kan vara att titta på repetitioner och träffa någon som jobbar här. Vi berättar gärna om hur teatern startade, våra tankar kring kultur och demokrati, och hur det är att jobba här idag.

Du kan även boka in Moomsteatern att föreläsa om hur vi jobbar och tänker här. Eller boka en workshop tillsammans med våra skådespelare för dina elever, kollegor eller annan grupp.

Maila oss med din förfrågan!

Gästspela på vår scen

Föredrag, scenframträdande eller filmvisning? I vår salong sitter du bekvämt och både ser och hör bra. Under stora delar av året är vår scen upptagen, men i den mån vi har möjlighet så hyr vi ut vår scen för gästspel.

Maila oss och berätta vad du behöver så återkommer vi med offert på kostnader.

Platskapacitet i salong: Maxantal 152
Gradäng: 122
Balkong: 14
Rullstolsplats: 8
Ledsagare/sällskap vid rullstolsplats: 8

Scenmått:
Bredd 9 meter.
Djup 11 meter (5 meter förscen, 6 meter bakscen).
Takhöjd 4 meter.

Teknik:
Råsystem på bakscen.
Fasta rån över förscen och salong.
Korskopplingssystem.
DMX till teknikplats.
63 A trefashandske.
Fast PA (linearraysystem) med stagebox 30 kanaler till teknikplats.
Avstängningsmöjlighet på brandlarm 2 timmar.
Teknikplats för två personer i salongen.
Lastdörrar på baksidan av scen i markplan: Bredd 3 meter, Höjd 4 meter.

Vanliga frågor

Är Moomsteatern en daglig verksamhet?

Nej, Moomsteatern är en professionell teater.

 

Får skådespelarna lön?

Alla som har fast anställning på Moomsteatern får lön enligt kollektivavtal. Det inkluderar skådespelarna i vår fasta ensemble. Det finns även skådespelare på teatern som har praktikplats. Dom får inte lön.

 

Vad har skådespelarna för funktionshinder?

Skådespelarna i den fasta ensemblen har olika funktionsvariationer t.ex. Downs Syndrom, autism, Noonans syndrom eller ADHD. Alla vet inte vilken diagnos de har (och vi tycker att det finns viktigare saker att fundera över).

 

Hur får jag jobb på Moomsteatern?

Mejla ditt CV till oss, berätta även om dig själv och vad det är för jobb du söker. Då finns du med i urvalet nästa gång vi söker någon. Kontaktuppgifter till oss som jobbar på teatern hittar du under Kontakt.

 

Var köper jag biljetter?

Hos vårt biljettombud Kulturcentralen. Du kan ringa dem på 040-10 30 20 eller boka på deras hemsida. I mån av plats kan du köpa biljetter i dörren, genom att använda swish.

 

Kan jag äta hos er?

Under dagtid på vardagar har restaurang MAT öppet i huset och erbjuder lunch, fika och dricka. Det är inte tillåtet att ha med egen mat eller dryck in i foajén eller salongen. Just nu har vi ingen försäljning av mat, snacks och dryck vid föreställningar på kvällar och helger.

 

Vad händer om jag blir försenad till en föreställning?

För att inte störa skådespelarna eller upplevelsen för resten av publiken är det viktigt att komma i tid till föreställningen. Om du kan bli insläppt i efterhand eller ej beror på föreställningens karaktär, kontakta våra publikvärdar på plats för information och hjälp.

 

Varför heter ni Moomsteatern?

När teatern startade var det inom ramen för Malmö omsorg. Namnet är därför en förkortning av just Malmö omsorg och stavades från början med ett O.

När den första loggan skapades stoppades ett extra O in i namnet men det uttalas fortfarande med kort vokal, som om där bara fanns ett O.

Moomsteaterns historia

Moomsteatern grundades 1987 av Kjell Stjernholm tillsammans med Studieförbundet Vuxenskolan. Tanken var att starta en teatergrupp för personer med intellektuella funktionsvariationer som inte hade pedagogiska och terapeutiska mål som främsta syfte. Detta skulle vara en teatergrupp med enbart konstnärliga mål, som skulle göra teater för publiken och inte för de medverkandes skull.

1992 blev Moomsteatern en Daglig Verksamhet inom Malmö stad med en fast heltidsensemble inom omsorgens ram. Det var en stor framgång för Moomsteatern eftersom det på den tiden var ovanligt med Daglig Verksamhet som jobbade med teater. Tretton personer med intellektuella funktionsvariationer blev skådespelare på heltid. De befann sig dock fortfarande under omsorgens villkor, vilket innebar att de inte var anställda med lön utan istället fick sjukersättning.

Under åren som följde växte teatern och gjorde massor av föreställningar tillsammans med professionella scenkonstnärer. De fick uppmärksamhet i tidningar, åkte på turnéer utomlands och vann priser för sitt konstnärliga arbete.

2003 satte Moomsteatern upp Speciells Evangelium, en musikal där Jesus återföds i modern tid och visar sig ha Down Syndrom. Föreställningen blev en enorm publikframgång och produktionen hade över sjuttio anställda. På scenen fanns 45 artister från 17 olika nationer och alla hade de avtalsmässiga löner. Eller nej, inte alla. De tretton skådespelarna med funktionsvariationer som möjliggjort projektet fick fortfarande 26 kronor om dagen. I en föreställning som handlade om alla människors lika värde. ”Detta gör vi inte om”, sa Moomsteatern.

Här fanns grunden för Moomsteaterns nya skepnad. En skådespelare med funktionsvariation som utför sitt arbete med fullödig konstnärlig kvalitet ska ha lika lön för lika arbete. Fem av skådespelarna ur ensemblen valdes ut och vidareutbildade sig på Teaterhögskolan i Malmö. 2005 anställdes de enligt Teaterförbundets avtal, på samma premisser som skådespelare utan funktionsvariation. På Moomsteaterns scen jobbar de integrerat med gästskådespelare som har mångårig erfarenhet inom teaterlivet.

Idag har flera av skådespelarna från originalgruppen slutat, men andra har börjat. 2010 startade Moomsteatern en egen skådespelarutbildning för tre personer, som sedan anställdes på teatern.

Hur återväxten av nya skådespelare ska gå till har alltid varit en stor utmaning för Moomsteatern, eftersom det inte finns några skådespelarutbildningar för personer med intellektuella funktionsvariationer på en högre nivå, som förbereder dem för ett professionellt yrkesliv. Sedan 2015 har teatern tagit emot skådespelare med funktionsvariationer på flerårig praktik. Det innebär att personerna kan finnas kvar inom omsorgen, samtidigt som de i det praktiska arbetet på teatern kan lära sig det de behöver för att bli professionella skådespelare på Moomsteatern.

I vårt Arkiv kan du läsa mer om alla föreställningar som vi har gjort genom åren.

TeaterAkademin

I januari 2021 skrev Moomsteatern och funktionsstödsförvaltningen i Malmö stad under ett IOP-avtal, ett Idéburet Offentligt Partnerskap. Stommen i detta IOP är att Malmö stad startar upp en ny daglig verksamhet inom LSS, för sju deltagare med teaterinriktning. Denna har fått namnet TeaterAkademin. Funktionsstödsförvaltningen i Malmö har öppnat verksamheten i en ny lokal som ligger geografiskt nära Moomsteatern, vilket möjliggör för deltagarna att enkelt röra sig mellan de två verksamheterna. IOP-avtalet sträcker sig över tre år. Under tredje året utvärderas samarbetet och beslut tas om båda parter vill fortsätta samverka i denna form.

Moomsteatern finns med och fyller verksamheten med innehåll genom att lägga upp långsiktig och kortsiktig planering, i samarbete med den omsorgs- och teaterpedagog som anställs av funktionsstödsförvaltningen. Denna planering syftar till att skapa en grundläggande kunskap hos deltagarna om vad skådespelaryrket innebär, samt ge individerna chansen att utveckla sina färdigheter som skådespelare.

Att skapa en tydlig struktur för samverkan mellan Moomsteatern och daglig verksamhet innebär att deltagare får den tid på sig som de behöver för att utvecklas i sin egen takt, då den tid som behövs för en sådan utveckling skiftar stort från individ till individ. En viktig aspekt i samarbetet är att möjliggöra rekrytering av skådespelare med funktionsvariationer. Deltagarna ska under sin tid på TeaterAkademin få chansen att lära sig det de behöver för att kunna verka inom den professionella scenkonsten. Det långsiktiga målet är att både Moomsteatern och andra teatrar ska kunna vända sig till TeaterAkademin när de söker skådespelare med intellektuella funktionsvariationer.

Personuppgiftspolicy (GDPR)

Att ha en personuppgiftspolicy innebär att vi på teatern ska ha koll på hur vi behandlar allt som är någons personliga uppgifter. Och att du som är kund hos oss eller jobbat hos oss ska kunna ta reda på om vi har information sparad om dig.

Här kan du ladda ner vår personuppgiftspolicy. Och om du har några frågor kan du kontakta vårt Dataskyddsombud på email: gdpr@moomsteatern.com

När du anmäler dig till vårt Nyhetsbrev sparar vi din mailadress. Men vi lämnar aldrig ut den till någon annan. Och vi skickar bara mellan fyra och sex nyhetsbrev per år, där vi informerar om när vi söker provpublik och ifall vi har några särskilda erbjudanden.

Utmärkelser

Moomsteatern har genom åren uppmärksammats på olika sätt:

1998 Kvällspostens Thaliapris till Kjell Stjernholm för uppsättningen Den lilla människan, och Kungen och Drottningen besöker Moomsteatern

2004 Skånska Akademiens diplom

2007 Kunskapspriset, av Svenska Nationalencyklopedin

2009 Skådespelare Pierre Björkman tilldelas UPP-priset av Svenska Downföreningen

2016 Intrapriset, av Riksförbundet FUB

2016 Malmö Stads Kulturpris

2019 Michael Nyqvist Foundation Award

2020 Ernst och Ella Skoogs stipendium, av Föreningen Furuboda

2022 Kultur och Kvalitets stipendium

2022 Skådespelare Niclas Lendemar tilldelas Region Skånes Kulturpris