EU-projekt: Crossing The Line, Trasna Na Líne & Ogmius

Crossing The Line startade som ett projekt finansierat av EUs program inom Kreativa Europa under åren 2014-2017. Projektet var ett samarbete mellan tre europeiska teatrar, samtliga ledande i Europa inom fältet av teatrar som arbetar med skådespelare med intellektuella funktionsvariationer. Dessa teatrar är, förutom Moomsteatern, Mind the Gap i England och Compagnie de l’Oiseau-Mouche i Frankrike. Projektets syfte var att lära av varandra genom möten och workshops, samt att dela med sig av vår gemensamma kunskap och erfarenhet till andra. Inte minst till likasinnade organisationer i Europa. Det första projektet avslutades i januari 2017 med en gemensam teaterfestival – Crossing the Line Festival – i Frankrike med deltagare från 11 olika länder.

Det som började som ett projekt har sedan dess vidgats till ett nätverk av teatrar som ses med jämna mellanrum för att hitta olika vägar att samarbeta. De gemensamma målen för nätverkets teatrar är att skapa internationella jobbmöjligheter för skådespelare med intellektuella funktionsvariationer, att utveckla våra organisationer genom att lära av varandra och att förändra hela den europeiska kulturkartan! Vi vill att den professionella teatervärlden ska vara inkluderande och se den konstnärliga mångfald som erbjuds.

Sedan 2018 är Moomsteatern involverad i projektet Ogmius, inom ramen för EUs program Erasmus Plus och i samarbete med Mind the Gap i England och Compagnie de l’Oiseau-Mouche i Frankrike. Projektet medfinansieras av Region Skåne.

I september 2019 startar projektet Trasna Na Líne, ett nytt projekt inom ramen för Kreativa Europa. Partnerskapet i detta projekt inkluderar Moomsteatern, Compagnie de l’Oiseau-Mouche, Blue Teapot Theatre Company på Irland, Theater Babel i Holland och Theatre 21 i Polen.

I centrum för projektet Trasna Na Líne står andra upplagan av Crossing the Line Festival, som skulle gått av stapeln i Galway i maj 2020, som en del av det europeiska kulturhuvudstadsåret. Pandemin kom i vägen för detta och teatrarna har istället skapat en digital festival där publiken kostnadsfritt kan njuta av föreställningar online mellan 16 september och 25 november 2021.

Crossing the Line Festival hittar du på crossingtheline-festival.com
På festivalen kan du bland annat se Moomsteaterns föreställningar The Erased och A Silent Storm.

OGMIUS – Ett internationellt samarbetsprojekt inom ramen för Erasmus+

Ogmius är ett treårigt projekt som startar i september 2018 och avslutas i juni 2021. Det finansieras av EUs fond Erasmus Plus och i samarbetet ingår Moomsteatern, Mind the Gap i England och Compagnie de l’Oiseau-Mouche i Frankrike. Ogmius handlar om att bygga vidare på det arbete som de tre teatrarna inledde under det första projektet Crossing The Line.

Projektets tre partners är alla professionella teatergrupper som arbetar med skådespelare med intellektuella funktionsvariationer, erkända inom kultursektorn i respektive land. Var och en av organisationerna har utvecklat metoder, processer, verktyg, stöd och fortbildning specifikt riktat mot skådespelare med intellektuella funktionsvariationer. Detta gav ett stort värde till de möten och workshops som skedde mellan teatrarna inom ramen för Crossing The Line, men i  projektet hann vi endast nosa på de möjligheter vi kunde se, för att i utbytet med varandra utveckla våra egna organisationer. Vi vill nu fördjupa och dokumentera arbetet.

Ogmius vill mobilisera det material som framkommer i utbyte mellan de tre teatrarna, dokumentera processen, och göra den användbar för andra organisationer.

Kärnan i projektet handlar om kompetensutveckling för skådespelare med intellektuella funktionsvariationer, och att kunna göra våra erfarenheter och metoder användbara för andra. Det handlar även om ett yrkesmässigt utbyte emellan, och dokumentation av, det arbete som sker för att stötta skådespelarna i deras yrke. För att skådespelare med inlärningssvårigheter ska kunna genomföra sitt arbete har var och en av organisationerna byggt upp system där det finns funktioner hos annan personal på teatern som stöder skådespelarna i deras arbete. Projektet handlar därför även om kunskapsutbyte emellan, och dokumentation av, dessa funktioner.

För Moomsteaterns del blir detta en kompetensutveckling för våra skådespelare och en utveckling av det arbete som sker runt skådespelarna. Men framtidsmålet för vårt samarbete är större än så! Visionen är att teatrar som i vanliga fall inte arbetar med skådespelare med intellektuella funktionsvariationer ska se värdet av, och våga sig på, att inkludera skådespelare med variation i sin ensemble. Projektet är en utveckling av Moomsteatern, men i förlängningen även visionen om en utveckling av möjligheter för skådespelare med intellektuella funktionsvariationer att få arbeta inom den professionella kultursektorn.