Moomsteatern startar teaterakademi tillsammans med Daglig Verksamhet i Malmö

Idag (den 26 januari 2021) har Moomsteaterns verksamhetsledare Sandra Johansson och ordförande Bengt Svensson mött Roko Kursar på Rådhuset i Malmö för att skriva på ett IOP-avtal mellan Moomsteatern och Malmö stad. Roko Kursar är ordförande för funktionsstödsnämnden i Malmö och IOP betyder Idéburet och Offentligt Partnerskap. Det är alltså Moomsteatern som är en idéburen organisation och funktionsstödsförvaltningen som är en offentlig verksamhet.

Malmö stad kommer att starta en ny Daglig Verksamhet med inriktning teater i samarbete med Moomsteatern, där deltagarna ska ges möjlighet att utvecklas för att så småningom kunna verka inom den professionella scenkonsten. Sju deltagare från Malmö kommer att få plats i verksamheten. Där kommer dom att få chansen att lära sig vad det innebär att vara skådespelare och vad man behöver kunna för att ha ett jobb inom scenkonsten.

Avtalet som Moomsteatern och funktionsstödsnämnden har skrivit på gäller i tre år. Efter tre år ska vi utvärdera om samarbetet har fungerat så som vi hoppas, men om båda parter är nöjda så kommer samarbetet att fortsätta. Moomsteatern hoppas på att detta ska blir ett långsiktigt arbete, där varje deltagare får chansen att utvecklas i sin egna takt. Vi hoppas också på att flera scenkonstverksamheter runt om i Skåne ska vara intresserade av att samarbeta med den här verksamheten i framtiden.

Det blir en spännande resa, som börjar nu!

Sandra Johansson, Roko Kursar och Bengt Svensson sitter vid ett bord i Rådhuset och skriver på papper.

Sandra Johansson, Roko Kursar och Bengt Svensson skriver på IOP-avtalet i Malmö. Foton: Linnéa Bjärum.