Moomsteatern tilldelas 2019 års Michael Nyqvist Foundation Award

Det är med enorm stolthet och glädje som Moomsteatern nu kan dela med sig av nyheten att vi i år får ta emot priset Michael Nyqvist Foundation Award. Michael Nyqvist var en fantastisk skådespelare, som berörde så många människor, och den stiftelse som skapats i hans namn delar för andra året ut ett pris till en skådespelare och en teater. 2019 går dessa priser till David Dencik och Moomsteatern. Michael Nyqvist Foundation vill lyfta fram skådespelarkonsten, dess förmåga att skapa förståelse och föra människor samman, och årligen dela ut pris till någon som verkar i Michaels anda.

Styrelsens motivering:
I dagens samhälle talar vi ofta om normer. Moomsteatern i Malmö agerar i frågan. Ända sedan 1987 har Mooms framgångsrikt varit en handlingskraftig scen, där alla produktioner görs med normbrytande skådespelare. Genom att nyttja sina skådespelares olika särarter, utmanar Moomsteatern själva konstarten. Och vinner på kuppen publikens hjärta. Mooms är inte ett pedagogiskt vårdverktyg, det är en professionell teater som brinner för att berätta historier på ett unikt och oefterhärmeligt vis. Organiskt och utan ansträngning bygger verksamheten därtill broar och främjar dialog mellan olika grupper i samhället.

Läs gärna mer på stiftelsens hemsida: michaelnyqvistfoundation.org