Prata om psykisk ohälsa med ungdomar

I samarbete med Folkhälsomyndigheten i Skåne har Moomsteatern bedrivit ett projekt för att nå ut till ungdomar i Skåne med syfte att öppna upp samtal kring psykisk ohälsa. Projektet är nu avslutat och vi vill tacka alla fantastiska människor som gjorde det möjligt!

Det hela började med en föreställning. Manusförfattaren Mikaela Javinger skrev föreställningen Fix You för Moomsteaterns skådespelare Therese Kvist. 2016 visade vi Fix You på gymnasieskolor i fem skånska kommuner och varje speltillfälle följdes upp med ett samtal mellan ungdomarna och Mikaela Javinger. Projektet, och framför allt samtalen med ungdomarna, kändes så lyckat att vi under 2018 genomförde projektet en gång till. Denna gång åkte Mikaela Javinger ut till skolorna och höll i längre workshopliknande samtal med ungdomarna, som där efter fick se vår föreställning Fix You. Med hjälp av anslag från Folkhälsoberedningen i Skåne var detta kostnadsfritt för skolorna.

De ungdomar vi har mött vittnar om att psykiska besvär ofta är belagt med skam. ”Man vill vara normal, svår ångest är inte normalt”. De tycker att det pratas för lite om psykisk ohälsa i skolan. Enligt Nationella folkhälsoenkäten har varannan tjej och var tredje kille besvär utav ängslan, oro eller ångest. 10 procent av unga kvinnor och 5 procent av unga män uppger att de har svåra besvär. Det innebär alltså att i en klass med 30 elever har du statistisk sett minst 3 elever som lider av svår ångest.

Men hur pratar vi om det?

Fix You är en monolog om Sara, som kämpar för att hitta anledningar att vilja leva och som dövar sin ångest genom att skada sig själv. Föreställningen är ett bra sätt att förmedla ett budskap, en förståelse, och talar till sin publik på ett mer känslomässigt plan än vad en föreläsning skulle göra. Den spelades av Moomsteaterns skådespelare Therese Kvist.

Mikaela Javinger har egen erfarenhet av psykisk ohälsa och arbetar med psykiatrifrågor. Hon är bland annat volontär på MINDS självmordslinje och har utbildning i samtalsmetodik och dialektisk beteendeterapi, som är framtaget för människor med självskadebeteende. Hon har skrivit manuset till Fix You och byggt detta på egna upplevelser och de människor hon mött.

Dessa kommuner har vi besökt under 2016 och 2018:
Malmö
Trelleborg
Ystad
Landskrona
Lund
Kristianstad
Hässleholm
Simrishamn
Svedala
Ängelholm
Helsingborg

Vi tackar alla er lärare, kuratorer, rektorer och annan skolpersonal som engagerat er i detta viktiga projekt. Och ett ännu större tack till alla fantastiska ungdomar som deltagit!