IN FULL FLIGHT: 18 juni 2021

Spendera en dag online med tre av Europas mest framstående teatrar som inkluderar skådespelare med intellektuella funktionsvariationer.

Fredag 18 Juni 2021, kl 10.00-18.00

Klicka här för att boka plats på vårt digitala evenemang.

Det är gratis att deltaga och dagen innehåller både seminarier och praktiskt workshops, över zoom.

Vad är In Full Flight?

Ända sedan framgången med den gemensamma Crossing the Line Festival 2017 har Compagnie de l’Oiseau Mouche (Frankrike), Mind the Gap (Storbritannien) och Moomsteatern (Sverige) fortsatt att samarbeta genom att dela med sig av sitt arbete med skådespelare med intellektuella funktionsvariationer och lära oss av varandra. Nu vill vi berätta för dig vad vi lärt oss!

Teatrarna delar alla en passion och ett engagemang för att ge skådespelare med intellektuella funktionsvariationer stöd och möjligheter att fungera som professionella scenkonstnärer. Vi har samarbetat för att bättre förstå varandras arbetsmetoder då vi skapar scenkonst av hög kvalitet, hur vi jobbar med utbildning och kompetensutveckling för skådespelare med intellektuella funktionsvariationer och vilka strukturer vi har skapat för att stötta skådespelarna i deras arbete.

Vårt tre år långa projekt OGMIUS, med stöd från EUs fond ERASMUS+ har landat i intressanta resultat, men också mött nya utmaningar när vi har fortsatt vårt arbete under Covid-pandemin. Nu vill vi gärna dela med oss av våra erfarenheter från projektet genom ett digitalt evenemang fredagen den 18 juni!

Denna dag riktar sig till dig som arbetar på en teater med eller utan skådespelare med intellektuella funktionsvariationer, till dig som själv är scenkonstnär med funktionsvariation, och till dig som helt enkelt vill lära dig mer om vårt inkluderande arbete! Vi har en fullspäckad dag med seminarier, samtal och praktiska online workshops.

Dagen bär också med sig premiären av vårt gemensamma scenkonstexperiment Textlab. En skådespelare från vardera teater har samarbetat för att skapa en filmad radiopjäs på tre olika språk. Hur det gick? Välkommen till vårt evenemang så får du veta!

Vad innehåller dagen?

Observera att vissa programpunkter överlappar varandra. Du kan välja vilka punkter du vill delta i när du registrerar dig för evenemanget. Alla programpunkter kommer att äga rum via Zoom.  

Alla programpunkter är på engelska. Om du behöver tolkning till svenska så anmäler du det när du bokar plats. Alla programpunkter är kostnadsfria, men du måste boka plats. 

Alla tider nedan är enligt svensk tid: 

10:00 – 10:30: Introduktion – Vi startar dagen med en introduktion till projektet och evenemanget. 

10:30 – 11:45: Textlab – Vi berättar om processen bakom vårt gemensamma scenkonstexperiment Textlab. Ni kommer att få se en kort dokumentärfilm om projektet, ta del av resultatet av det material vi har jobbat med och möta regissören Harald Leander tillsammans med de tre skådespelarna Therese Kvist, Jez Colborne och Florence Decourcelle i ett samtal om vad vi gjort och vad vi lärt oss. 

11:45 – 12:00: Paus 

12:00 – 13:15: Face to Face Artist Residencies – Skådespelare och de som arbetar med att stötta skådespelare från de tre teatrarna delar med sig av sina erfarenheter från de två workshops som gjorts i Frankrike och England på teman rörelse och musik. 

12:00 – 13:00: Creative Doodle Book – Praktisk workshop (begränsat antal platser) som utforskar hur vi arbetat med verktyget “kreativ skissbok”. Lämplig för dig både med eller utan funktionsvariation. Du kommer att behöva papper, penna och ett litet föremål att rita av. Mer information får du när du bokar plats på workshopen. 

13:15 – 14:30: Lunchpaus 

14:30 – 14:45: Välkommen tillbaka 

14:45 – 16:00: Supportarbete – Lär dig mer om hur viktiga stödfunktionerna är för skådespelare med intellektuella funktionsvariationer och hur olika de kan se ut i de tre organisationerna. 

14:45 – 15:45: En guide till självreflektion för skådespelare med intellektuella funktionsvariationer – Praktisk workshop (begränsat antal platser) som använder en teknik med fotografering. Lämplig för dig både med eller utan funktionsvariation. Du kommer att behöva papper, penna och något att ta bilder med, till exempel en mobiltelefon. Mer information får du när du bokar plats på workshopen. 

16:00 – 16:15: Paus 

16:15 – 17:15: Performance Academy – Ledaren för Mind the Gaps utbildning för scenkonstartister, Charli Ward, och professor Matthew Reason (York St John University) leder ett samtal om formalisering av yrkesmässig utbildning och utvärdering för scenkonstnärer med intellektuella funktionsvariationer. 

16:15 – 17:15: Color Full – Praktisk workshop (begränsat antal platser) som leds av Mind the Gaps skådespelare JoAnne Haines. En lekfull, uttrycksfull och kanske lite rörig kreativ workshop! Lämplig för dig både med eller utan funktionsvariation. Mer information får du när du bokar plats på workshopen. 

17:15 – 18:00: Sammanfattande avslut – Vi avslutar dagen med en sammanfattning av slutsatser. 

Klicka här för att boka plats på vårt digitala evenemang.