Viaductus

I juni 2023 beslutade Allmänna Arvsfonden att bifalla Moomsteaterns ansökan om projektet Viaductus, som görs i samarbete med ShareMusic & Performing Arts och Skånes Dansteater. Projektet löper över tre år och startar i oktober 2023.

Just nu söker vi efter en projektledare till Viaductus; klicka här för att komma till information om jobbansökan.

Inkluderande scenkonst tillsammans med scenkonstnärer med funktionsvariation handlar om att belysa icke-normativa kroppar och nyskapande uttryck. Det rör sig om inkluderande processer, både praktiskt och konstnärligt. Att ge scenkonstnärer med funktionsvariation utrymme i den professionella scenkonstvärlden stärker individens rättigheter, men det skapar också ringar på vattnet i hela samhället. Skådespelare, dansare och scenkonstmusiker blir förebilder för andra personer med funktionsvariation. Scenkonsten ska spegla samhället och då måste även personer med funktionsvariationer vara en självklar del av speglingen.

Det finns ett glapp mellan scenkonstnärer med funktionsvariation och scenkonstsektorn. Det professionella scenkonstlivet är inte byggt för att släppa in konstnärer med funktionsvariation. Ibland görs enstaka projekt, men de landar sällan i bestående förändringar. Scenkonstnärer med funktionsvariation stannar ofta i slutna sammanhang och får i bästa fall utöva sin scenkonst som ett fritidsintresse. Extremt få vägar in i den professionella världen erbjuds. Detta är en struktur som de medverkande parterna i det här projektet länge jobbat för att bryta. Vi vet att det är möjligt och vi vill att resten av scenkonsten ska lära sig hur.

Projektet Viaductus syftar till att lägga byggstenar i glappet. Vi vill bygga en viadukt mellan scenkonstverksamheter och individer med funktionsvariation. Vi vill visa en ny generation scenkonstnärer med funktionsvariation vägar in till den professionella scenkonsten. Vi vill visa den professionella scenkonsten de stora konstnärliga vinsterna med att arbeta inkluderande. Syftet ska uppnås genom att skapa en modell för nyrekrytering av scenkonstnärer med funktionsvariationer, undersöka metoder för hur de inkluderande konstnärliga processerna kan se ut och skapa material för att överbrygga arbetsgivarnas rädslor och okunskap. Vi ska skapa vägledning för scenkonstnären med funktionsvariation genom att projektets innehåll formas av scenkonstnärer med funktionsvariation som själva gjort resan från amatör till professionell.

Projektets tre huvudpartners är verksamma i Skåne, och regionen har en unik nationell position i fråga om professionellt utövande av scenkonstnärer med funktionsvariation. Moomsteatern har i över trettio år skapat inkluderande scenkonst och är sedan 2008 en fristående professionell teater som tillsvidareanställer skådespelare med intellektuella funktionsvariationer. De skapar inkluderande processer tillsammans med skådespelare med och utan funktionsvariationer. ShareMusic & Performing Arts är ett nationellt kunskapscenter för konstnärlig utveckling och inkludering, som sedan 2003 stöttar och utrustar scenkonstutövare med funktionsvariationer för ett varaktigt inkluderande arbete inom hela scenkonstområdet. Skånes Dansteater är Sveriges största fristående dansinstitution och påbörjade processen för att inkludera dansare med funktionsvariationer i sin ensemble redan 2014. De bär med sig erfarenheter av att göra en normativ scenkonstinstitution tillgänglig för utövare med fysiska funktionsvariationer.