Viaductus

I juni 2023 beslutade Allmänna Arvsfonden att bifalla Moomsteaterns ansökan om projektet Viaductus, som görs i samarbete med ShareMusic & Performing Arts och Skånes Dansteater. Projektet löper över tre år och startade i oktober 2023.

Målet med Viaductus är att fler konstnärer med funktionsnedsättning ska ta plats på våra scener. Projektet syftar till att lägga byggstenar i glappet mellan scenkonstnärer med funktionsnedsättning och den professionella scenkonsten. Inkluderande scenkonst handlar om nyskapande uttryck och inkluderande processer, både praktiskt och konstnärligt. Vi vill visa en ny generation scenkonstnärer vägar in till den professionella scenkonsten och vi vill visa scenkonstsektorn vägar för att börja jobba med inkludering.

Scenkonstnärer med funktionsnedsättning ska ges möjlighet att verka professionellt för att det berikar vårt samhälle och bidrar till konstens och kulturens utveckling. Den professionella sektorn behöver utrustas med verktyg för att sträva mot detta. Scenkonsten ska spegla samhället och då måste även funktionsvariationer vara en självklar del av speglingen.

Projektets tre huvudpartners är verksamma i Skåne, och regionen har en unik nationell position i fråga om professionellt utövande av scenkonstnärer med funktionsvariation. Moomsteatern har i över trettio år skapat inkluderande scenkonst och är sedan 2008 en fristående professionell teater som tillsvidareanställer skådespelare med intellektuella funktionsvariationer. De skapar inkluderande processer tillsammans med skådespelare med och utan funktionsvariationer. ShareMusic & Performing Arts är ett nationellt kunskapscenter för konstnärlig utveckling och inkludering, som sedan 2003 stöttar och utrustar scenkonstutövare med funktionsvariationer för ett varaktigt inkluderande arbete inom hela scenkonstområdet. Skånes Dansteater är Sveriges största fristående dansinstitution och påbörjade processen för att inkludera dansare med funktionsvariationer i sin ensemble redan 2014. De bär med sig erfarenheter av att göra en normativ scenkonstinstitution tillgänglig för utövare med fysiska funktionsvariationer.

Vill du veta mer om Viaductus, hur du kan vara med och hur du kan engagera dig? Läs mer på viaductus.com