TeaterAkademin söker omsorgspedagog med teatererfarenhet

Nu finns det en ny chans att söka världens bästa jobb!

Vår samarbetspartner och plantskola TeaterAkademin daglig verksamhet söker en ny omsorgspedagog med erfarenhet av teaterpedagogik som brinner för inkludering och utveckling inom scenkonstområdet. Du leder det pedagogiska arbetet på TeaterAkademin och samarbetar mycket nära Moomsteatern.

Moomsteatern ingår i ett IOP (Idéburet Offentligt Partnerskap) tillsammans med funktionsstödsförvaltningen i Malmö stad. Funktionsstödsförvaltningen är huvudman för TeaterAkademin daglig verksamhet. Moomsteatern finns med och fyller verksamheten med innehåll genom att lägga upp långsiktig och kortsiktig planering, i samarbete med den pedagog som anställs av funktionsstödsförvaltningen. Denna planering syftar till att skapa en grundläggande kunskap hos deltagarna om vad skådespelaryrket innebär, samt ge individerna chansen att utveckla sina färdigheter som skådespelare.

Jobbet innebär att du arbetar tillsammans med de fantastiska deltagarna på TeaterAkademin på daglig basis, handleder dem i deras arbete och genom att själv hålla i pedagogiska övningar bygger på deras kunskap kring vad det innebär att vara skådespelare. Du lägger upp er veckoplanering och din arbetsgivare är funktionsstödsförvaltningen i Malmö. Samtidigt samarbetar du på en vardaglig basis med Moomsteatern. Tillsammans lägger vi långsiktig planering och mål, och du har avstämningar varje vecka med vår fortbildningsansvarige. Vårt gemensamma mål är ständigt att stötta skådespelarna att komma vidare i sin utveckling mot att kunna jobba professionellt. Vi gör en hel del gemensam kompetensutveckling, en del större projekt gör vi helt tillsammans och i andra deltar några av TeaterAkademins deltagare emedan du skapar egna projekt med de som inte är på Moomsteatern. Vi jobbar hårt, men vi har också fruktansvärt roligt!

Klicka här för att komma till annonsen på Malmö stads hemsida.
Observera att inga ansökningar görs till Moomsteatern, utan enbart till funktionsstödsförvaltningen i Malmö stad.
Sista ansökningsdag är 12 januari 2024.