Säg hej till våra nya bästisar!

Nu har vi äntligen sparkat igång vårt Arvsfondsprojekt Utbilda utbildarna! Tillsammans med Teater Barda i Östersund, Mosaikteatern i Stockholm och Teater Phantastisk i Göteborg ska vi turnera med Tårtan. Vi sätter upp produktionen som vanligt här på teatern men när vi åker iväg till de andra städerna kommer skådespelare från deras teatrar att spela tillsammans med Frida, Dennis och Ronnie från vår ensemble.

Läs mer om Tårtan här.

Under hösten träffas vi för att lära känna varandra, se likheter och olikheter i hur vi jobbar och för att diskutera utmaningar, sätt att se på vår omvärld och hur vi uppfattar att omvärlden ser på oss. Det finns många gemensamma beröringspunkter men också delar där vi skiljer oss åt och det är häftigt hur världen växer i dessa möten. Med projektet vill vi stärka banden mellan teatrar med skådespelare med intellektuella funktionsnedsättningar, inte bara mellan våra organisationer utan vi hoppas att det här ska kunna lägga en grund till ett större nationellt nätverk. Med fler som sluter sig till diskussionen och delar med sig av erfarenhet, kunskap, kontakter och projektidéer kan glappet mellan våra egna scener och andras minskas för skådespelare med funktionsvariation. Stort tack Arvsfonden för att ni gör detta möjligt!

Läs mer om projektet här.