Utbilda utbildarna

Efter mer än tio år som enda professionell integrerad teater att erbjuda fast anställning till skådespelare med intellektuell funktionsvariation funderar vi mycket över hur mångfalden på andra scener än just vår egen kan öka.
Hur höjer vi kompetensen hos dessa skådespelare som vanligtvis saknar ingång till utbildning på högre nivå?
Vi utformade en projektidé som nu blivit verklighet tack vare stöd från Arvsfonden.
Tillsammans med tre konstnärligt drivna dagliga verksamheter ska vi lägga vad vi hoppas kan bli grunden för ett större nationellt nätverk mellan teatrar med skådespelare med intellektuell funktionsvariation. Genom att få upp ögonen för varandras arbete, ta initiativ till möten och diskussioner kan vi skapa fler möjligheter till utveckling både för pedagoger, skådespelare och organisationer. Tillsammans kan vi stärka varandra och minska glappet för våra skådespelare mellan våra egna scener och andra.

I projektet Utbilda utbildarna har vi med oss Teater Barda i Östersund, Teater Phantastisk i Göteborg och Mosaikteatern i Stockholm. Genom möten, workshops och det gemensamma arbetet med föreställningen Tårtan ska vi hitta verktyg för att stärka både pedagoger och skådespelare och inspirera varandra till att ta nästa steg i våra respektive verksamheters utveckling.

Efter Tårtans premiär på Moomsteatern åker den på turné till våra partners. I de tre städerna kliver skådespelare från värdteaterns ensemble in på scenen för att repetera och spela tillsammans med skådespelarna från Moomsteatern.

Är du intresserad av att bli en del av nätverket? Maila projektledare Sanne Hellberg så berättar hon mer!