Tårtan-projektet

En stafettföreställning, ett nätverksbygge, en samarbetsövning och ett galet kul projekt!

Syfte och bakgrund till projektet

År 2008 blev Moomsteatern den enda professionella teatern i Sverige att erbjuda fast anställning till skådespelare med intellektuell funktionsvariation. I tio år har vi varit ensamma om detta. Insikten om att vårt goda exempel inte följts av någon annan gjorde att vi på Moomsteatern ställde oss frågan: Hur kan vi som institution göra för att påverka och utveckla mångfalden på andra scener än vår egen? Hur kan vi hitta och stärka den kompetens som finns bland skådespelare med intellektuella funktionsnedsättningar? Hur kan Moomsteatern hjälpa andra verksamheter att ta steget mot att bli professionella?

Tillsammans med tre konstnärligt drivna verksamheter som arbetar med skådespelare med funktionsvariationer har Moomsteatern utformat projektet Utbilda Utbildarna, för att lägga vad vi hoppas kan bli grunden för ett större nationellt nätverk mellan teatrar med skådespelare med intellektuell funktionsvariation. Vi ser för oss att nätverket i framtiden kan leda till nya samarbetsprojekt, workshops, utbyten av skådespelare och festivaler.

I projektet har vi med oss Teater Barda i Östersund, Teater Phantastisk i Göteborg och Mosaikteatern i Stockholm. Genom möten, diskussioner, workshops och det praktiska arbetet kring den gemensamma föreställningen Tårtan, hoppas vi hitta verktyg för att stärka och utveckla både pedagoger och skådespelare, samt inspirera varandra till att ta nästa steg i våra respektive verksamheters utveckling. Projektet stöds med hjälp av Allmänna Arvsfonden.

Så går Tårtan-projektet till

Ensemblerna och pedagogerna på de medverkande teatrarna repeterar in sex gästroller i en teaterbearbetning av den gamla sjuttiotalsklassikern Tårtan. Moomsteaterns professionella skådespelare Dennis Nilsson, Ronnie Larsson och Frida Schriver spelar de tre bagarna i föreställningen. Tillsammans med projektledare, tekniker och inspicient åker Moomsteaterns ensemble ut till varje plats under vardera två veckor, där man under ledning av regissör Per Törnqvist håller en veckas intensiva repetitioner tillsammans med gästensemblen och avslutar med tre till fyra offentliga föreställningar av Tårtan.

Moomsteatern tar med sig scenografi, rekvisita, teknik, kostym och mask. Under repetitionsveckan hålls kompletterande mask- och kostymprovningar med gästensemblen. Föreställningen har arbetats fram på Moomsteatern i Malmö tillsammans med en inlånad gästensemble från de dagliga verksamheterna Kulturhuset Teamus i Malmö och Frösunda Annorlunda i Vellinge. Scenerierna från denna originaluppsättning behålls i så stor utsträckning som det går, och förs över till de nya ensemblerna ute i landet.

På varje plats räknar vi med att skådespelarna har andra uttryckssätt, andra behov och andra rolltolkningar än originalensemblen. Vi vill inte likrikta de olika ensemblerna och kopiera varandras scenframträdanden, utan ge alla skådespelare en ärlig chans att göra sin egen tolkning av karaktärerna. Inom ramarna för manus kommer pedagogerna att sträva efter att lyfta fram och understryka varje skådespelares unika egenheter och utstrålning.

Pedagogerna på de olika platserna har förberett sig på det praktiska arbetet vid fem workshopar på Moomsteatern under höst och tidig vår. Träffarna har dels innehållit praktisk planering av hur själva genomförandet av projektet ska gå till, men har även innehållit intressanta diskussioner kring scenkonst, att ställa krav, hur daglig verksamhet fungerar, planering av repertoar och turné, marknadsföring, synen på professionalitet, producentarbete, arbete kontra sysselsättning och funktionsrätt. Under workshoparna har pedagogerna delat erfarenheter och kunskap med varandra, idéutvecklat tillsammans, och inspirerat varandra att utveckla sina respektive verksamheter.

Kunskapsutbytet kring föreställningen Tårtan har förutom fysiska träffar skett via olika digitala plattformar. Manus, scenerier, kostym- och rekvisitalistor, tekniska ritningar, ljud, film, musik och fotografier har delats över nätet, allt för att den gästande ensemblen ska få så bra förutsättningar som möjligt inför de gemensamma repetitions- och spelveckorna. Ett mer praktiskt kunskapsutbyte kommer att ske vid de intensiva gemensamma rep- och spelveckorna. Erfarenheter som våra gästensembler kommer möta är tillexempel att arbeta med en annan regissör än den man är van vid, att prova på nya vardags- och föreställningsrutiner, att arbeta med professionell scenografi, kostym och mask. Moomsteaterns skådespelare kommer att få se hur andra verksamheter fungerar, uppleva många olika skådespelaruttryck och träna på sin yrkesroll som professionella representanter för teatern. Sammanslaget kommer projektet att generera kunskap, reflektioner, insikter och förhoppningsvis även vänskap hos såväl skådespelare som pedagoger.

Turnéplan

Tårtan-projektet har nu spelat hos alla tre partners:

Första turnéstopp var i Östersund, där Moomsteatern spelade fyra föreställningar tillsammans med Teater Barda på Estrad Norr den 17, 18, 19 och 20 april.

I maj var det så dags för Göteborg, där Moomsteatern spelade tre föreställningar tillsammans med Teater Phantastisk i Backa Kulturhus. Premiär den 23 maj och föreställningar den 24 resp. 25 maj.

I augusti kom Moomsteatern till Stockholm. Moomsteatern spelade tre föreställningar med Mosaikteaterns ensemble på Ö2, Östgötagatan 2. Premiär var den 30 augusti och föreställningar den 31e och 1 september.

Avslutning och fortsättning

Projektet avslutas med utvärderingar, reflektioner och sammanställning av vad alla lärt sig. Kunskaperna delas till andra intresserade via ett nedladdningsbart material som kommer att återfinnas på Moomsteaterns hemsida. Förhoppningen är att kunna använda projektet som ett avstamp in i framtida nya samarbeten, och vänskapen mellan organisationerna som en grund till ett vidare nätverk inom branschen. Materialet kommer att vara klart i slutet av augusti, är du intresserad av att får det skickat till dig får du gärna skicka ett email till vår verksamhetsledare sandra@moomsteatern.com