Tårtan-projektet

Moomsteatern är sedan 2008 den enda teatern i Sverige som erbjuder fast anställning under kollektivavtal till skådespelare med intellektuell funktionsvariation. Detta är ett stort steg ur två nationella perspektiv: Demokratiska rättigheter för personer med intellektuella funktionsnedsättningar. Och en breddning av den konstnärliga mångfalden inom scenkonsten. Moomsteatern ville undersöka om de kan inspirera andra verksamheter som arbetar med skådespelare med intellektuella funktionsvariationer att ta steg mot det professionella kulturlivet. Genom samarbete och nätverk vill vi stärka den kompetens som finns bland skådespelare med intellektuella funktionsnedsättningar runt om i Sverige. Genom att arbeta tillsammans med personerna som driver den pedagogiska och konstnärliga utvecklingen kunde kompetensen och erfarenheterna från projektet stanna i vardera organisation och på så sätt bli användbar för ännu fler skådespelare.

Projektet Utbilda Utbildarna genomfördes åren 2017-2019 och har varit ett samarbete mellan Moomsteatern i Malmö, Teater Barda i Östersund, Teater Phantastisk i Göteborg och Mosaikteatern i Stockholm. Genom möten, workshops och det praktiska arbetet kring den gemensamma föreställningen Tårtan har vi försökt att hitta verktyg för att stärka och utveckla de pedagoger som arbetar tillsammans med skådespelare med intellektuella funktionsvariationer.

Nedan finns en länk som laddar ner en pdf med en liten bok om projektet. Denna bok innehåller berättelsen om hur Tårtanprojektet gick till och några konkreta tips om de viktigaste verktygen som vi fick syn på under vägen. Materialet är insamlat av projektledare och pedagog Sanne Hellberg, via intervjuer och reflektioner under projektets gång. Texterna är redigerade och formgivna av Sandra Johansson, producent och verksamhetsledare på Moomsteatern. Föreställningsfotona i boken är tagna av fotograf Bodil Johansson.

LitenBokOmUtbildaUtbildarna

Projektet gjordes möjligt med stöd av Allmänna Arvsfonden.