TeaterAkademin

TeaterAkademin är en daglig verksamhet enligt LSS inom ramen för funktionsstödsförvaltningen i Malmö stad. Den drivs tillsammans med Moomsteatern i ett IOP-avtal; ett Idéburet Offentligt Partnerskap. Den första perioden av IOP-avtalet löpte ut 2024, men har förlängts med två år fram till 2026. Deltagarna på TeaterAkademin har som mål att utvecklas till professionella skådespelare och har ett nära samarbete med Moomsteatern.

TeaterAkademin har sin lokal på Lantmannagatan 41, ett stenkast från Moomsteatern. Där arbetar deltagarna tillsammans med en pedagog som handleder arbetet. De gör projekt som ska utveckla deras förmågor som skådespelare. Ibland gör de redovisningar inför publik. Ibland gör de samarbetsprojekt med Moomsteatern. Och ganska ofta gör någon eller några av TeaterAkademins skådespelare praktik i Moomsteaterns produktioner.

TeaterAkademin ska skapa kunskap hos deltagarna om vad skådespelaryrket innebär, ge dom chansen att utveckla sina färdigheter som skådespelare och förberedas för ett yrkesliv inom scenkonsten. Det gemensamma målet är att TeaterAkademin blir en plats där Moomsteatern kan rekrytera nya skådespelare, men också som andra teatrar i Skåne kan vända sig till när dom vill anlita skådespelare med funktionsvariationer.